Nền tảng cộng đồng

Liên hệ với Chúng tôi
Sơ đồ Hệ thống Cộng đồng Thông minhTải về PDF
  Mô-đun VMS
Người đăng ký trước đăng ký
MyKad Friendly
Danh sách đen
Intercom
Mời khách truy cập
Người đi bộ
Chế độ xem Lịch
Người bán hàng trước khi đăng ký
Giao hàng Giao hàng (gần đó)
  Mô-đun thanh toán điện tử
Bảo trì Tiền
Cơ sở Giữ lại
Renovation Retainer
Lời nhắc Thanh toán Bảo trì
Mô-đun cộng đồng
Đặt phòng
Báo cáo sự cố
Truy cập thông tin
E-Polling
Mẫu có thể tùy chỉnh
Đa ngôn ngữ
Báo cáo lỗi
Mô-đun quản lý
Thông báo
Quản lý sự kiện
Danh sách của Ủy ban
Thẻ cư trú
Thông báo
Quản lý nhân viên của Thời gian tham dự
Mô-đun bảo mật
Nút Panic SOS
Liên lạc khẩn cấp
Bảo vệ tuần tra trực tiếp
Tìm hiểu thêm