IOT PLATFORM
Guard House Module
( Chỉ dành cho cộng đồng )

Smart Guard House Panel

Đầu đọc thẻ thông minh

Bộ còi báo động
Mô-đun điều khiển truy cập
( Dành cho cộng đồng & đơn vị cá nhân )

Cửa thông minh

Nâng thông minh

Khóa thông minh

Đọc thông minh

Rào cản thông minh

Smart Turnstile

Smart AutoGate

Thạc sĩ QR

Bậc thầy của FACE
Mô-đun giám sát
( Dành cho cộng đồng & đơn vị cá nhân )
Mô-đun báo động
( Dành cho cộng đồng & đơn vị cá nhân )
Mô-đun môi trường
( Chỉ dành cho cộng đồng )