รองรับแผนที่นำทาง
 
  ดาวน์โหลด PDF
สนับสนุนคำขอจากลูกค้า
การสนับสนุนระดับที่ 1
   แชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
• http://www.fingertec.com/chat/index.html
   อีเมล 24/7
• info@timeteccloud.com
  โทรศัพท์
• +603 - 8070 9933
  Skype
• http://www.timetecta.com/skype
  TeamViewer
• http://www.fingertec.com/teamviewer/
FT_teamviewer.html
(เราใช้ Salesforce.com CRM เป็น แพลตฟอร์มรองรับเรา)
การสนับสนุนระดับ 2
  วิเคราะห์และทดสอบระบบ
 
   การซ่อมแซมฮาร์ดแวร์
 
การสนับสนุนระดับ 3
  การแก้ไขข้อบกพร่อง
 
   การปรับแต่ง
 
• ข้อตกลงระดับการให้บริการของเรา
  
เว็บไซต์ระบบนิเวศ TimeTec Cloud City
© 2021 TimeTec เมฆ Sdn.Bhd สงวนลิขสิทธิ์.