video marketing
Làm sáng tỏ những câu chuyện của chúng tôi sản phẩm...
 
 
Một cuộc sống mới với I-Neighbour
 
i-Neighbour - Một giải pháp đáng tin cậy Làm Neighbourhood thân của bạn an toàn
 
I-Neighbour- Chào Mừng Bạn bè, Người lạ mặt
 
TimeTec License Plate Recognition System (TimeTec LPR)
 
Vacant Possession Module
 
Defect Management Module
 
BR301 - Trình đọc thẻ thông minh Bluetooth dành cho quản lý khách truy cập
 
Smart Card Reader for Visitor Management
 
Niaga Kini Astro Awani
 
I-Neighbor Demonstration (Phần I)
 
I-Neighbor Demonstration (Phần II)