video marketing
Làm sáng tỏ những câu chuyện của chúng tôi sản phẩm...
 
Một cuộc sống mới với I-Neighbour
i-Neighbour - Một giải pháp đáng tin cậy Làm Neighbourhood thân của bạn an toàn
I-Neighbour- Chào Mừng Bạn bè, Người lạ mặt
BR301 - Trình đọc thẻ thông minh Bluetooth dành cho quản lý khách truy cập
Smart Card Reader for Visitor Management
Niaga Kini Astro Awani
I-Neighbor Demonstration (Phần I)
I-Neighbor Demonstration (Phần II)